Slider

Lesrooster Raalte

 

MAANDAG: Gele zaal:  Groene zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.00-09.50 uur     Bodyshape      
09.15-10.00 uur           MegaWalk
10.00-10.50 uur BodyBalance        
10.15-11.00 uur       Spinning Wattagetraining     
18.00-18.50 uur     Vital Spinning    
18.15-19.00 uur           MegaWalk
18.30-19.20 uur BodyBalance       Vital Aqua  
18.45-19.45 uur

         
19.00-19.50 uur     9 mnd programma Vital  Spinning     
19.15-20.05 uur           MW Combi*
45 minuten
19.30-20.20 uur BodyPump        
20.00-20.50 uur Bodyshape      Spinning Wattagetraining    
DINSDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Groene zaal: Megawalk zaal: Zwembad:
09.00-09.50 uur   Bodyshape

Spinning 

+ oefeningen

     
10.00-10.45 uur         MW Combi*  
18.30-19.20 uur  BodyAttack        
19.00-19.50 uur     Spinning Wattagetraining
 

Vital Aqua

DANCE 

19.15-20.00 uur      

Megawalk
 
19.30-20.20 uur

BodyPump    Vital Boxing     
20.00-20.50 uur Bodyshape    Spinning      
20.15-21.00 uur         MW Combi*  
WOENSDAG: Gele zaal: Groene zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.00-09.50 uur Mental    Bodypump   Vital Aqua   
09.15-10.00 uur           MegaWalk
10.00-10.50 uur     Bodyshape     

18.15-19.00 uur           MegaWalk 
18.30-19.20 uur     BodyJam       
19.00-19.50 uur Bodyshape     Spinning     
19.30-20.20 uur     BodyCombat       
20.00-20.50 uur Vital Zumba          
20.30-21.30 uur

Vital Boxing

     
DONDERDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.00-09.50 uur         Megawalk 
09.30-10.20 uur

 

Spinning  + oefeningen

   
10.00-10.50 uur

Bodyshape

Senioren

       
18.00-18.50 uur    

Spinning  + oefeningen

   
19.00-19.50 uur BodyAttack    Spinning Wattagetraining  Vital Aqua  MW Combi* 
19.30-20.20 uur   BodyStep       
20.00-20.50 uur BodyBalance    Spinning Wattagetraining     
VRIJDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
10.00-10.50 uur Vital Zumba         
18.15-19.00 uur         MegaWalk
19.00-19.50 uur   BodyPump  + oefeningen    
19.30-20.20 uur    

Spinning

 
 
 
ZATERDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.15-10.00 uur         MegaWalk 
10.00-10.50 uur     Spinning     
11.00-11.50 uur BodyAttack    + oefeningen    
ZONDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
10.00-11.00 uur  BodyJam       MegaWalk 
10.30-11.20 uur   BodyPump       
11.00-11.50 uur BodyBalance
       
TIJD: MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG: DONDERDAG: VRIJDAG: ZATERDAG: ZONDAG:
09.00-10.30 uur           Looptraining   
09.30-10.30 uur
  Looptraining          
19.00-20.30 uur   Looptraining  Looptraining        
TIJD: MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG: DONDERDAG: VRIJDAG: ZATERDAG: ZONDAG:
09.00-09.50 uur Circuit             
09.30-09.45 uur Core 15 
minuten 
Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 

BBB/Cardio 30 min

Core 15 
minuten
 

Core 15 minuten 

10.00-10.50 uur           Ultimate
workout 
 
19.00-19.50 uur Ultimate
workout  
Circuit  Ultimate
workout 
       
20.00-20.15 uur Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 
Core 15 
minuten
 
   
20.00-20.50 uur     Circuit  Circuit       
20.30-21.40 uur Circuit             
21.00-21.50 uur       Circuit       
Dag  Fitnesszaal Sauna Zwembad Zwembad avond
Maandag 07.00-22.00 uur 10.00-22.30 uur 07.00-15.45 uur 18.30-22.30 uur
Dinsdag 07.00-22.00 uur 10.00-22.30 uur 07.00-15.45 uur 18.30-22.30 uur
Woensdag 09.00-22.00 uur 10.00-22.30 uur 09.00-13.00 uur 18.30-22.30 uur
Donderdag 07.00-22.00 uur 10.00-22.30 uur 07.00-15.45 uur 18.30-22.30 uur
Vrijdag 09.00-22.00 uur 10.00-22.30 uur 09.00-13.00 uur 18.30-22.30 uur
Zaterdag 09.00-14.00 uur 10.00-14.00 uur 09.00-14.00 uur  
Zondag 08.00-13.00 uur 10.00-13.00 uur 08.00-13.00 uur