MAANDAG: Gele zaal:  Groene zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.00-09.50 uur     Bodyshape      
09.15-10.00 uur           MegaWalk
10.00-10.50 uur BodyBalance        
10.15-11.00 uur       Spinning Wattagetraining     
18.00-18.50 uur     Vital Spinning    
18.15-19.00 uur           MegaWalk
18.30-19.20 uur BodyBalance       Vital Aqua  
18.45-19.45 uur

         
19.00-19.50 uur     9 mnd programma Vital  Spinning     
19.15-20.05 uur           MW Combi*
45 minuten
19.30-20.20 uur BodyPump        
20.00-20.50 uur Bodyshape      Spinning Wattagetraining    

Dinsdag

DINSDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Groene zaal: Megawalk zaal: Zwembad:
09.00-09.50 uur   Bodyshape

Spinning 

+ oefeningen

     
10.00-10.45 uur         MW Combi*  
18.30-19.20 uur  BodyAttack        
19.00-19.50 uur     Spinning Wattagetraining
 

Vital Aqua

DANCE 

19.15-20.00 uur      

Megawalk
 
19.30-20.20 uur

BodyPump    Vital Boxing  dames    
20.00-20.50 uur Bodyshape    Spinning      
20.15-21.00 uur         MW Combi*  

Woensdag

WOENSDAG: Gele zaal: Groene zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.00-09.50 uur Mental    Bodypump   Vital Aqua   
09.15-10.00 uur           MegaWalk
10.00-10.50 uur     Bodyshape     

18.15-19.00 uur           MegaWalk 
18.30-19.20 uur     BodyJam       
19.00-19.50 uur Bodyshape     Spinning     
19.30-20.20 uur     BodyCombat       
20.00-20.50 uur Vital Zumba          
20.30-21.30 uur

Vital Boxing heren

     

Donderdag

DONDERDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.15-10.00 uur         Megawalk 
09.30-10.20 uur

 

Spinning  + oefeningen

   
10.00-10.50 uur

Bodyshape

Senioren

       
18.00-18.50 uur    

Spinning  + oefeningen

   
19.00-19.50 uur BodyAttack    Spinning Wattagetraining  Vital Aqua  MW Combi* 
19.30-20.20 uur   BodyStep       
20.00-20.50 uur BodyBalance    Spinning Wattagetraining     

Vrijdag

VRIJDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
10.00-10.50 uur Vital Zumba         
18.15-19.00 uur         MegaWalk
19.00-19.50 uur   BodyPump  + oefeningen    
19.30-20.20 uur    

Spinning

 
 
 

Zaterdag

ZATERDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
09.15-10.00 uur         MegaWalk 
10.00-10.50 uur     Spinning     
11.00-11.50 uur BodyAttack    + oefeningen    

Zondag

ZONDAG: Gele zaal: Blauwe zaal: Spinning zaal: Zwembad: Megawalk zaal:
10.00-11.00 uur  BodyJam       MegaWalk 
10.30-11.20 uur   BodyPump       
11.00-11.50 uur BodyBalance