Raalte
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Spa Vital

Spa Vital

WELKOM

BIJ

Vital Centre

Image is not available
Slider

Spelreglementen
Vital indoor soccer

Image is not available

Inhoudsopgave

• De uitrusting
• De spelregels
• Bestraffingen

De uitrusting
1. Het speelveld

• Door de FIFA gecertificeerd kunstgras.
• Rondom het veld van 21 bij 15 meter zit een net.
• De boarding van 1 meter hoog is onderdeel van het
spel en kan dus gebruikt worden voor een een-tweetje.
• Er kan gespeeld worden op sport- en voetbalschoenen.
• Elk doel is voorzien van een wisselzone.

De uitrusting
2. De speeltijd

Een wedstrijd duurt 12 minuten verdeeld in 2 spelperiodes van
elk 6 minuten. Begin en einde van elke spelperiode worden
aangegeven door een fluitsignaal van de scheidsrechter.

.

.

.

.

.

Tussen deze 2 spelperiodes is geen rust toegelaten.

Indien het aanvangsuur van de wedstrijd uitgesteld wordt of de
wedstrijd een tijd stil ligt, kan de scheidsrechter de voorziene
speelduur van iedere periode met maximaal 1 minuut inkorten.

Wanneer de scheidsrechter beslist om de wedstrijdduur in te
korten, zal hij beide teams daarvan op de hoogte stellen.

Na de eerste spelperiode verwisselen de ploegen van speelhelft.

De uitrusting
3. Het scorebord

Volgende aanduidingen moeten op het scorebord
kunnen aangebracht worden: Het aantal door elke
ploeg gescoorde doelpunten. aliquip ex ea commodo consequat.

.

.

.

De scheidsrechter controleert de juistheid van de
aanduidingen op het scorebord.

Een elektronische klok mag niet in werking gesteld
worden. Alleen de scheidsrechter zal oordelen over
de juiste speelduur van de wedstrijd.

De uitrusting
4. De wisselzone

De wisselzone is de deur van elk doel.

.

.

.

De wisselspelers wachten achter de wisselzone tot
iemand van hun eigen team gewisseld wil worden.

De wissel mag alleen plaatsvinden in de
wisselzone.

De uitrusting
5. De spelersuitrusting

De verplichte spelersuitrusting bestaat uit shirt, korte
broek, kousen en aangepast sportschoeisel.

Het dragen van een thermische broek is toegelaten,
een trainingsbroek is niet toegelaten.

De shirts van alle spelers van dezelfde ploeg moeten
uniform van kleur zijn.

Onregelmatigheden aan de spelersuitrusting moeten
onmiddellijk aangepast worden. Bij weigering is de
speler niet speelgerechtigd.

.

.

.

.

De spelregels
1. Het spel

Vital indoor soccer is een voetbalspel waarbij twee ploegen
strijden om de overwinning, dit betekent meer doelpunten
scoren in het doel van de tegenstrever dan de andere.

Alleen de keeper mag de bal met de handen raken binnen
zijn doelgebied.

De spelers mogen zich voor aanvang van de wedstrijd
opwarmen, maar dit moet steeds gebeuren zonder
hinderen van andere aan de gang zijnde sportactiviteiten.

Er mag in principe geen lichamelijk contact zijn met een
tegenstrever en ruw spel is verboden.

.

.

.

.

De spelregels
1. Het spel

Tijdens de wedstrijd kunnen de wisselspelers zich
enkel opwarmen zonder bal.

De scheidsrechter mag voordeel toekennen.

Het bovenhands werpen van de keeper is niet
toegestaan.

Het overtreden van de spelregels heeft altijd een
onrechtstreekse vrijschop tot gevolg op de plaats
waar de overtreding is begaan.

.

.

.

.

De spelregels
2. De aftrap

De aftrap wordt genomen na elk doelpunt vanuit het middelpunt
in om het even welke richting.

De aftrap wordt genomen bij de aanvang van iedere
spelperiode vanuit het middelpunt in om het even welke
richting.

De thuisploeg kiest zijn speelhelft en neemt de eerste aftrap. De
daaropvolgende spelperiode trapt de bezoekende ploeg af.

Er wordt afgetrapt als beide ploegen speelklaar zijn.

De aftrap is een onrechtstreekse vrijschop.

.

.

.

.

.

De spelregels
3. Doelpunt

Een doelpunt wordt slechts toegekend wanneer de
bal volledig over de doellijn is gegaan, zonder dat
hierbij fouten werden begaan tegen de reglementen.

Na het aantekenen van een geldig doelpunt moeten
alle effectieve spelers zich op de eigen speelhelft
opstellen tot de bal terug reglementair in het spel is
gebracht.

Een doelpunt wordt door de scheidsrechter
gevalideerd met een fluitsignaal.

Een doelpunt wordt door de scheidsrechter
gevalideerd met een fluitsignaal.

.

.

.

.

De spelregels
4. Vervangingen

Vervangingen kunnen doorlopend en dienen niet
aangevraagd te worden.

De scheidsrechter kan toelaten dat een gekwetste
speler onmiddellijk wordt vervangen. Dit kan echter
enkel gebeuren wanneer het spel stil ligt.

De inkomende speler mag het speelveld betreden als
de andere speler reeds van het speelveld is.

onreglementaire vervangingen worden bestraft met een
onrechtstreekse vrijschop van op het middelpunt.

.

.

.

.

Bestraffingen
1. Algemeen

Alleen de scheidsrechter is bevoegd om straffen
op te leggen.

Bij elke vrijschop moet de tegenstrever 3 meter
afstand houden van de bal tot zolang die niet in het
spel is gebracht.

De bal wordt met de voet in beweging gebracht en
mag door de vrijschopnemer geen tweede keer
aangeraakt worden vooraleer een andere speler
hem heeft aangeraakt.

.

.

.

Bestraffingen
1. Algemeen

Sliding of glijdend de bal spelen: wordt bestraft
met een onrechtstreekse vrijschop.

Bij vrijschop moet de bal steeds stilgelegd worden
op de plaats waar de fout is begaan uitgezonderd
bij een fout in het eigen strafschopgebied. In dit
geval wordt als gevolg van die fout een strafschop
toegekend.

.

.

Bestraffingen
2. De strafschop

Een strafschop wordt toegekend tegen een speler die
binnen het eigen strafschopgebied bestraft wordt.

Een strafschop wordt genomen vanop de middenstip.

Alle spelers, behalve de strafschopnemer en keeper,
moeten zich tijdens de strafschopfase verwijderen van
de terreinhelft. Ze mogen zich ook niet opstellen achter
de doellijn.

Een strafschop moet ook na het verstrijken van de
reglementaire periodeduur nog uitgevoerd worden.

.

.

.

.

Bestraffing
3. Uitsluiting

Een uitsluiting kan gegeven worden bij een inbreuk
op de spelregels en de regels van de sportiviteit.

Oordeelt een scheidsrechter dat een van de fouten
onmiddellijke uitsluiting verdient, dan legt hij een
tijdstraf op van 2 minuten. Deze speler mag niet
vervangen worden.

Het oordeel van de scheidsrechter is bepalend.

Voor handspel wordt geen uitsluiting getoond.

.

.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Slider

Fitness

Fitness is meer dan alleen wat losse oefeningen. We kiezen daarom 
wanneer je dat wenst voor een persoonlijke benadering. Wil je je
conditie verbeteren, gewicht verliezen of aan spierkracht werken?
Wil je bewegen met of zonder muziek? En zijn er blessures waar
we rekening mee moeten houden? Onze adviseurs en trainers
gaan 
graag samen met jouw op zoek naar de juiste strategie voor 
jouw gezondheid en vitaliteit.

Fitness Personal Training Groepslessen

 

Sports

Zin in een supersnel, uitdagend potje voetbal met je vriendengroep,
collega's, voetbalvereniging, met je eigen groepje vrienden en/of
vriendinnen tijdens een cool kinderfeestje? Of wil je de competitie
aangaan op de Squashbaan? Vital Centre Heino beschikt over drie
squashbanen en een Indoor Soccer veld.

Indoor Soccer Squash

 

Wellness

Niet alleen om je conditie op peil te houden, maar ook voor totale
ontspanning is Vital Centre the place to be. Geniet van onze sauna
en het verwarmde binnenzwembad of laat je verwennen door onze

professionele medewerkers van schoonheidssalon SpaVital voor
een ontspannende massage of lichaamspakking.

Wellness Spa Vital